Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě výskytu vady zboží může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

 

POŠKOZENÁ ZÁSILKA DOPRAVCEM

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců dodavatele je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zásilky nebo obsah zásilky nevykazuje zjevné vady. Pokud ano, není kupující povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem Zápis o poškození/vadě. O případném poškození obalu zásilky nebo obsahu zásilky před jeho převzetím a o odmítnutí převzetí takové zásilky je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího na výše uvedených kontaktech, který neprodleně dodá nové zboží bez vady.


REKLAMACE

Pokud kupující zásilku převezme a až poté zjistí vady zboží, kontaktuje prodávajícího písemně na e-mail: info@bananashop.cz

V e-mailu popište podrobně vady, uveďte číslo vaší objednávky a osobní údaje. Napište, zda si přejete:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud si přejete vrátit peníze zpět na váš účet, postupujte prosím dle tohoto postupu. Ve lhůtě 14 dnů máte právo vrátit zboží zpět i bez udání důvodu.

Jak postupovat?

1. Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte vzorový formulář. Řádně vyplněné a podepsané odstoupení od kupní smlouvy zašlete na doručovací adresu prodávajícího: Eva Holíková, Velká 70, 262 63 Kamýk nad Vltavou. Nebo můžete řádně vyplněné, podepsané a naskenované odstoupení od smlouvy zaslat na e-mailovou adresu info@bananashop.cz

2. Jakmile odstoupíte od smlouvy, jste povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. Zboží zabalte do originálního obalu. V případě, že kupující nedodrží toto ustanovení, zodpovídá kupující za možné vzniklé škody a reklamace nemusí být uznána. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle-li řádně vyplněný a podepsaný formulář a zašle-li spolu s tím zakoupené neporušené zboží zpět, prodávající mu vrátí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho za zboží přijal, a to na bankovní účet, který kupující uvedl v zaslaném formuláři. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s sám kupující žádá jiný způsob.

5. Pokud nedošlo k chybě na straně prodávajícího, vráceny budou kupujícímu pouze finanční prostředky zaplacené za zboží, nikoliv za dopravu.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající zboží fyzicky převezme.

 

Více v Obchodních podmínkách.